+90 555 641 2032 

Asya Psikoteknik

2017 yılında İstanbul Pendik İlçesinde kurulmuş olan merkezimiz ticari araç kullanmak isteyen, stajerken alkolden veya 75 ceza puanını dolduran, 100 ceza puanını dolduran insanlarımıza hizmet vermektedir. 

Amaç; 2918 sayılı "Karayolu Trafik Kanunu ve Yönetmelikleri"

48.(Alkol), 51.(Hız), 118.(100 ceza puanı) maddelerine istinaden alı konulan sürücü belgesinin iadesi öncesinde Psiko-teknik değerlendirme raporunun alınması ve 4925 sayılı "Karayolu Taşıma Kanunu"na bağlı "Karayolu Taşıma Yönetmeliği" kapsamındaki; "sürücülerde aranacak şartlar" Madde 60 "e) Sürücülerin sağlık durumlarını, bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporu yetkili sağlık kurukuşlarından her 5(beş) yılda bir temin etmeleri" gerekmektedir.

Özel/Kamu Kurum ve Kuruluşlar ve TSK bünyesindeki bünyesindeki sürücüler için sürücü yeteneklerine uygun görev ve araç istihdamında ve sürücü eğitiminde ihtiyaçların belirlenmesinde

* Yukarıdaki maddeler kapsamında; Psiko-teknik değerlendirme belgesi almak zorunda olan sürücü belgesi sahiplerinin, özellikle yüksek sürücülük performansı gerektiren ağır vasıta sürücüleri C,D ve E sınıfı ehliyet sahiplerinin güvenli araç kullanma becerisini, sürücülük yeteneğini ve araç kullanmak için gerekli olan fiziksel ve zihinsel özelliklerinin ölçülmesi anlamına gelmektedir. * Yukardaki maddeler kapsamında; Psiko-teknik Değerlendirme belgesini Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar Valilikler, ilgili kamu kurum kuruluşları ve kolluk kuvvetleri (polis, zabıta ve jandarma) Kanun ve yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanır.